Av de 23 statsråden i den ombildade regeringen har sex examen från Stockholms universitet, ytterligare tre ministrar har studerat vid universitetet.

Statsråd i regeringen med examen från Stockholms universitet

Ann Linde, EU- och handelsminister. Filosofie kandidatexamen med huvudområde Statskunskap.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Filosofie kandidatexamen med huvudområde statsvetenskap.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister. Filosofie magisterexamen i biologi.

Mikael Damberg, näringsminister. Examen från förvaltningslinjen.

Gustav Fridolin, utbildningsminister. Filosofie kandidatexamen med huvudområde Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Åsa Regnér, barn, äldre- och jämställdhetsminister. Filosofie kandidatexamen i tyska.

Fler ministrar som studerat vid Stockholms universitet

Isabella Lövin, minister för internationellt samarbete för miljö och klimat samt vice statsminister, har under flera år studerat vid Stockholms universitet, främst italienska och statsvetenskap. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, har studerat historia, statsvetenskap, nationalekonomi och statistik vid universitetet. Anders Ygeman, inrikesminister, har läst kurser i kriminologi.