SU Inkubator sitter i den gamla professorsbostaden  Villa Bellona. Foto: Per Larsson
SU Inkubator sitter i den gamla professorsbostaden Villa Bellona. Foto: Per Larsson
 

Till det röda trähuset på campus, Villa Bellona, kommer mogna idéer för att lämna huset som färdiga bolag. Just nu är nio företag under utveckling hos SU Inkubator och målet är 15 nystartade företag varje år. De nya företagsledarna kommer från alla håll inom universitetet med en relativt jämn fördelning mellan studenter, doktorander, alumner och anställda.

Innovationskonoret första steget

Universitetets företagsutveckling hette tidigare SU Innovation men är sedan ett och ett halvt år tillbaka uppdelad i SU Inkubator och Innovationskontoret. För den som har en idé och är intresserad av att utveckla den är det i första steget till Innovationskontoret man vänder sig. Där finns hjälp att utveckla idén, inspiration och information om företagande.

– Så fort det börjar bli affärer och en värdestegring i idén eller när det handlar om patent eller att bilda bolag, så går den över till SU Inkubator. Vissa kriterier måste dock uppfyllas. Vi tittar på innovationshöjd, skalbarhet och marknadspotential. När det gäller forskare ser vi gärna att idén ska kunna patenteras, för studenter handlar det ofta om en unik och säljbar produkt, säger Mona Wilcke, VD för SU Inkubator.

Kontorsplats och affärsutvecklare

De som har idéer som inte uppfyller SU Inkubators krav kan istället få rådgivning av Innovationskontoret och slussas vidare till exempelvis Almi. För den som hamnar i SU Inkubator väntar ett intensivt utvecklingsarbete. De blivande företagarna erbjuds kontorsplats och tilldelas en affärsutvecklare. Under året i Inkubator formuleras affärsmodell, säljstrategier och mycket annat. Ofta bildas ett bolag relativt snart.

– Vi har ett brett nätverk av kompetens, till exempel investerare, produktutvecklare och jurister. Det som är så unikt för SU Inkubator är att vi jobbar så intensivt, säger Mona Wilcke.

www.suinkubator.se

Läs även Problemlösning i labbet blev företag.

Text: Anna-Karin Landin