Till det röda trähuset på campus, Villa Bellona, kommer mogna, verifierade idéer för att lämna huset som färdiga bolag. Just nu är 9 företag under utveckling hos SU inkubator och målet är 15 nystartade företag varje år. De nya företagsledarna kommer från alla håll från universitetet med en relativt jämn fördelning av studenter, doktorander, alumner och anställda.

Universitetets innovationssystem sköts av tre enheter, Innovationskontoret, SU inkubator och SU Holding. Forskare som har idéer kring nyttiggörande av forskningsresultat, till exempel en affärsidé får hjälp av Innovationskontoret med att verifiera idéns möjligheter. Innovationskontoret hjälper till med både teknisk och marknadsmässig verifiering, avtalshjälp, tidig finansiering och rådgivning kring skydd i form av patentering med mera.

Efter verifieringsperioden väntar SU Inkubator med fortsatt stöd för de start-upföretag som bildas. Inkubatorn arbetar med produkter och tjänster som uppfyller kravet på innovationshöjd, skalbarhet och marknadspotential. När det gäller forskare är det ofta viktigt att idén är patentskyddad, för studenter handlar det ofta om en unik och säljbar produkt, säger Mona Wilcke, VD för SU Inkubator.

För den som antas till SU Inkubator väntar ett intensivt utvecklingsarbete. De blivande företagarna erbjuds kontorsplats, en personlig affärsutvecklare samt ett gediget program med regelbundna seminarier och övningar i form av affärsfrämjande aktiviteter. Under året i Inkubator formuleras affärsmodell, säljstrategier och mycket annat. Ofta bildas ett bolag relativt snart.

– Vi har ett brett nätverk av kompetens, till exempel investerare, produktutvecklare och jurister. Det som är så unikt för SU Inkubator är att vi jobbar intensivt och dedikerat med våra affärscase, säger Mona Wilcke.