Korta vägen

Korta vägen - en utbildning för utländska akademiker

Karriärvägledning och praktik kortar vägen till jobb

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

  • ”Sverige tillsammans” – Korta vägen gott exempel 2015-10-13 Arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet var ett av de goda exempel som lyftes fram av regeringen under den nationella samlingen ”Sverige tillsammans”.
  • Korta vägens karrärvägledare och arbetsmarknadskoordinatorer redo att ta emot deltagarna. Projektledaren Lovisa Fältskog Johansson längst fram i mitten. Foto: Karin Tjulin. Mångfald när Korta vägen startar igen 2015-08-18 Den 17 augusti välkomnade arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen 62 nya deltagare till Stockholms universitet. De kommer från hela världen, har akademisk utbildning och de flesta är nyanlända. Under 26 veckor får de utbildning och träning för att lättare kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
  • På bilden syns Angela tillsammans med Jonas Venge, Investigator Site Development Lead Pfizer AB och Mikael Holst, Regional Clinical Development Director. Angela fick anställning på Pfizer 2015-07-07 Korta vägens deltagare Angela Strambi, kemist från Italien, har sedan en tid tillbaka fått en anställning på sin praktikplats, Pfizer Onkologi, genom Proffice, Dfind Science & Engineering.
  • Alla som arbetar med arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen är mycket glada över att kunna starta igen. Foto: Elisabeth Lundmark. Korta vägen startar igen 2015-05-22 I september vann Stockholms universitet den offentliga upphandlingen om att fortsätta driva arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen under 2015 och 2016. Annan part begärde överprövning av Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut i Förvaltningsrätten och Kammarrätt. Men nu är den juridiska processen över och och avtal har tecknats mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet.
  • Universitetet samarbetar med två Stockholmskommuner om utländska akademikers väg mot arbetsmarknaden 2014-10-17 Insatser som hjälper invandrade akademiker in på den svenska arbetsmarknaden behövs - det är Botkyrka och Nacka kommun samt Stockholms universitet överens om. De har alla olika insatser för att hjälpa målgruppen och anordnar nu en gemensam arbetsmarknadsdag på Dieselverkstaden i Nacka.

Kontakt

Korta vägen

Projektledare: Lovisa Fältskog
Projektadministratör: Lini Olofsson

Du når enklast Korta vägen via e-post: kortavagen@su.se