Projekt

Samarbetsprojekt. Foto: Helene Komlos grill

Samarbetsprojekt

Med syfte att utveckla samarbeten och bygga relationer genom gemensamma satsningar medverkar Stockholms universitet i samarbetsprojekt med aktörer både inom högre utbildning och andra samhällsområden. Samarbetsprojekten är tidsbegränsade och handlar ofta om att utveckla ett visst arbetsområde.

Kontakt

Avdelningen för forskningsstöd

Maria Wikse, internationell samordnare
Elisabet Idermark, internationell handläggare

E-post: info@fs.su.se