Strategiska partnerskap

Östersjöcentrum. Foto: Eva Dalin
Astrid Söderbergh Widding. Photo: Niklas Björling

Strategiska partnerskap

"Genom strategiska partnerskap knyter Stockholms universitet nya band till det omgivande samhället och dess behov av forskning och utbildning. Det innebär nya utmaningar och nya frågor för universitetet."

Astrid Söderbergh Widding
Rektor vid Stockholms universitet

kontakt

Samverkansavdelningen
Sektionen för relationer och evenemang
Ekin Ergün Björstedt
E-post: ekin.ergun.bjorstedt@su.se

Sektionen för externa relationer
Per-Arne Wikström
E-post: perarne.wikstrom@su.se