Accelerator

 

Accelerator, ett mångvetenskapligt laboratorium

Stockholms universitet har grundat Accelerator, en ny särskild inrättning, att fungera som ett mångvetenskapligt laboratorium och en publik mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor.

kontakt

Accelerator

Konstnärlig ledare: Richard Julin, richard.julin@su.se

Tf föreståndare: Johan Kleman, professor