Samhälle

Aktiv medverkan i samhällsutvecklingen

Stockholms universitet är ett öppet universitet som genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling gör kunskap tillgänglig för alla.

För att medverka till utvecklingen i regionen samarbetar universitetet gärna med den offentliga sektorn. Stockholms universitet välkomnar samhällsinstitutioner i student-, forsknings- och utvecklingssamarbeten.

 

 

Kontakt

Alumnverksamhet
E-post: alumn@su.se

Innovationskontoret
E-post: innovation@su.se

Korta vägen
Epost: kortavagen@su.se

Näringslivsfrågor
E-post: naringsliv@su.se

Rekrytera studenter
E-post: karriarservice@su.se

Skolbesök & mentorskap
E-post: studentavdelningen@su.se

Uppdragsutbildning & kompetensutveckling
E-post: susa@su.se