Faktatillit

Almedalsveckan 2017 – tema #faktatillit

Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Genom forskning och utbildning skapar och förmedlar Stockholms universitet kunskap i konstant dialog med omvärlden.

Faktatillit har alla som 

  • anser att meningsfull idédebatt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • söker ny kunskap och nya insikter genom kritiskt tänkande
  • tillämpar samma källkritiska metoder på alla utsagor.

Varför ändrar man sig inte trots att man förstår att det behövs? Per Espen Stoknes, klimatpsykolog
Vem litar inte på fakta om klimatet?