Innovation

Uppfinningen kan bli ett vapen i kampen mot antibiotikaresistens. Foto: Clément Morin

Universitetets innovationssystem

Stockholms universitet organiserar sin innovationsprocess med tre aktörer: Innovationskontoret, SU Inkubator och SU Holding.

Kom till oss med din idé

Innovationskontoret är din ingång till universitetet. Kontorets medarbetare hjälper dig att hitta fram till goda samarbeten med forskare vid Stockholms universitet. Vi jobbar dagligen med kunskapsöverföring mellan arbetsliv och akademi, som bidrar till tillväxt och utveckling.

Företag med ursprung vid Stockholms universitet

Innovationskontoret är ingången för forskare och studenter som har affärsidéer de vill försöka att förverkliga. Läs mer om några av dem som startat företag.