Innovationskontoret

Innovationskontoret, som är placerat inom Samverkansavdelningen, har till uppdrag att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap från universitetet. Målgrupperna är doktorander, forskare/lärare och studenter. Verksamheten är särskilt inriktad på de tidigare faserna när en idé ska utvecklas och verifieras. Det stöd man erbjuder är dels i direkt form som rådgivning, dels stöd i form av inspiration, utbildning och attitydförändring.

SU Inkubator

SU Inkubator bedriver den senare delen i marknadsföringsprocessen där stödet har ett starkare fokus på själva affären och marknaden. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Innovationskontoret och inom ramen för det inkubatorprogram som finns kan personer/företag få kontorsplats i Villa Bellona och olika former av stöd under ett års tid.

Holdingbolaget

Holdingbolaget är till för att hantera pengar och ägande i de företag som deltar eller knoppats av från universitetets innovationsprocess. Holdingbolaget har, till skillnad från Innovationskontoret och SU Inkubator, möjlighet att investera i projekt och agera som ägare i startup-företagen.

De två sistnämnda har formen av aktiebolag ägda av universitetet.