Innovationsstöd

Universitetets innovationssystem

Stockholms universitet organiserar sin innovationsprocess med tre aktörer: Innovationskontoret, SU Inkubator och SU Holding.

Har du en idé eller ett problem där du behöver expertkompetens?

Innovationskontoret verkar för att omvandla lovande resultat och idéer till framtidens produkter och tjänster.

Innovationsutbildningar och workshops

Innovationskontoret erbjuder utbildning och workshops för forskare, doktorander och studenter vid Stockholms universitet.

Kontakt

Innovationskontoret

E-post: innovation@su.se

Adress: Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg 26

Innovationskontoret tipsar