(tre veckor)

Förväntade studieresultat

Deltagaren ska efter kursen ha:
Kännedom om hur man på ett tydligt och informativt sätt presenterar sin kompetens och utifrån det uppdatera sitt CV
Kännedom sociala medier och hur de kan användas som del av en jobbsökarstrategi
Kännedom om den egna yrkesbranschen
Kännedom om intervjuprocessen

Kursens innehåll

Kartläggningssamtal
Studie- och karriärvägledning
CV-skrivande
Intervjuträning
Sociala medier
Yrkes- och företagsresearch
Undervisning
Vägledningssamtal enskilt och i grupp
Föreläsning
Seminarium

Kunskapskontroll och examination i form av:

Ett uppdaterat sitt CV, som tydligt ska visa deltagarens kompetens, utbildnings- och arbetslivserfarenhet
En aktuell och detaljerad företagslista

Litteratur:

Hågård, Charlotte. (2009). Jobbsökarboken 12 snabba steg till ditt nya jobb. Finland: Bookwell