(sju veckor)

Förväntade studieresultat

Deltagaren ska efter kursen ha:
kännedom om både sin yrkesspecifika och sin generella kompetens, samt kunna uttrycka dessa i olika situationer t.ex. vid en intervju.
Utvecklat sin förmåga att presentera sig själv och sin yrkeskompetens på ett engagerande och effektivt sätt
Förbättrat sin kompetens när det gäller att hantera olika intervjusituationer
Utökat sitt svenska yrkesspråk
Kännedom om olika texttyper, som t.ex. sms och mejl, i samband med olika yrkeskontakter
Förmåga att ge respons och återkoppling

Kursens innehåll

Kompetensbegreppet – Yrkeskompetenser/ generella kompetenser
Presentationsteknik
Yrkessvenska/fackspråk
Respons/återkoppling
Intervjuträning
Personliga egenskaper

Undervisning

Föreläsningar
Seminarium
Grupparbete
Case studier
Rollspel

Kunskapskontroll och examination i form av:

Muntlig presentation av sig själv och sin kompetens på ett engagerat och målgruppsanpassat sätt samt att kunna använda relevant presentationsteknik och ett för situationen anpassat yrkesspecifikt språk.

Litteratur

Hågård, Charlotte. (2009). Jobbsökarboken 12 snabba steg till ditt nya jobb. Finland: Bookwell