Korta vägens mål med mentorskapsplattformen Teknikvägen är att tillhandahålla möjligheten för deltagare, som är ingenjörer, att skapa nätverk, utbyta erfarenheter, etablera sig mer inom sin bransch och på den svenska arbetsmarknaden överlag. Sveriges ingenjörers mål med mentorskapsprogrammet är att aktivt visa sitt engagemang för mångfalden på arbetsplatserna.

Personlig kontakt med etablerade ingenjörer i Sverige

Syftet är att ge nyanlända ingenjörer inom Korta vägen personlig kontakt med ingenjörer etablerade på den svenska arbetsmarknaden som har samma eller liknande yrkesinriktning.

Startar i mars 2016

Teknikvägen startar i mars 2016 med tre gemensamma träffar här vid Stockholms universitet. Dessa tillfällen ska vara avsedda i huvudsak för utbildning men också vara möjligheter för mentorer och adepter att träffas och utbyta erfarenheter med varandra i en större grupp. I programmet kommer totalt 20 par att ingå (adept och mentor).

Korta vägen - ett integrationsprojekt

Korta vägen är ett integrationsprojekt som består av en arbetsmarknadsutbildning för utländska akademiker med minst tre års studier. Detta är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen. Sveriges Ingenjörer är Sveriges största intresseorganisation, tillika fackförbund, för högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet ingår i akademikernas centralorganisation Saco.

På grund av att Korta vägen är förlagd till Stockholms universitet är Teknikvägen ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer och universitetet. De ingenjörer som är potentiella adepter och deltagare vid Korta vägen går sin utbildning vid Stockholms universitet.

Kontaktpersoner:

Anna Senften, projektledare Teknikvägen
Kiram Sundblad, projektledare Teknikvägen