Korta vägen

Korta vägen - en utbildning för utländska akademiker

Karriärvägledning och praktik kortar vägen till jobb

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Korta vägen

Projektledare: Johanna Hargö

Du når enklast Korta vägen via e-post: kortavagen@su.se

Teknikvägen

Anna Senften, projektledare
Kiram Sundblad, projektledare