Beate Schirrmacher
Beate Schirrmacher
 

Titel: FD

 

Arbetar som: postdoktor

Rum: E522
E-post:beate.schirrmacher@tyska.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 5
Språk: Tyska, svenska, engelska, franska, isländska


 

 

 

 

2014–2016 Postdok-Projekt: “The Common Ground of Music and Violence in Literature”

2012–2013 Undervisning som universitetslektor vid Avdelningen för tyska

2012 Doktorsexamen. Dissertation: Musik in der Prosa von Günter Grass. Intermediale Bezüge – Transmediale Perspektiven. (Tillgänglig online)

2005–2012  Doktorandutbildning i tysk litteraturvetenskap på Institutionen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms universitet

1993–2000  M.A. i Allmän och jämförande litteraturvetenskap, nordisk litteratur-, språk- och kulturvetenskap (Skandinavistik)och lingvistik vid Freie Universität Berlin.

 

Forskningsintressen

Intermedialitet, performativitet, litteratur och musik, vittnande, Günter Grass

 

Artiklar

“The Transmedial Common Ground of Intermedial References: Performativity in Elfriede Jelinek’s Die Klavierspielerin.“ Inskickad till Danish Musicology.

“Mute Performances. Ekphrasis of Music and Performative Aesthetics in Eyvind Johnson’s Romantisk berättelse,“ in Word and Music Studies 15, Amsterdam: Rodopi. uu.

“Störfaktor Medium. Fernsehen, Video und Internet bei Günter Grass.“ In Sendbote zwischen den Kulturen. Gustav Korlén und die germanistische Tradition an der Universität Stockholm, utg. av Charlotta Seiler Brylla och Elisabeth Wåghäll Nivre, Stockholm: AUS 2015, 275–288.

“Günter Grass intermedial: Text zwischen Bild und Klang.“ Freipass. Band 1, red. Dieter Stolz, ed. Volker Neuhaus et al. Berlin: Christopher Links Verlag 2015, 221–233.

“Några tonsteg mot tystnaden. Musik i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse,“ in Omvägar till sanningen. Nya Perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap, utg. av Christer Johansson och Anders Lindström. Höör: Brustus Östlings förlag Symposion 2015, 67-85.

“The Common Grounds of Music and Violence”, in Ideology in Words and Music, utg. av Beate Schirrmacher, Heidi Hart, Kathy Heady, Hannah Hinz. Stockholm: AUS, 2014, 141–154.

“ ‘Glaube Hoffnung Liebe‘ – Das Kapitel einer Un-Heilsgeschichte in der Blechtrommel.“ In Religiöse Motive im Werk von Günter Grass, utg. avVolker Neuhaus och Anselm Weyer. Frankfurt/Main: Lang, 2014, 161–178.

“Trummor och kontrapunkt. Musikens roll i Günter Grass prosa”, Litteratur och språk 9 (2013), 31–33. Tillgänglig online: http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:668004/FULLTEXT01.pdf

“The Use of Musical Intermediality in Creating Spatial Temporality. Günter Grass’s Novel Ein weites Feld (1995)“. In Time and Space in Words & Music, utg. av Mario Dunkel, Emily Petermann och Burkhard Sauerwald, 111–123. Frankfurt/Main: Lang, 2012.

 “Die Engführung der Zeit. Intermedialität und Günter Grass’ Konzept der Vergegenkunft,“ in Sprache - Literatur - Kultur. Text im Kontext, utgiven av Bo Andersson, Gernot Müller och Dessislava Stoeva-Holm. Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis; 2010a, 279–288.

Johannes Odendahl: Literarisches Musizieren. Wege des Transfers von Musik in die Literatur bei Thomas Mann.“ Moderna språk. 2010b(1): 62–64. Accessible online.

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/modernasprak/issue/view/53

 

Editioner

Ideology in Words and Music, utg. av Beate Schirrmacher, Heidi Hart, Kathy Heady, Hannah Hinz. Stockholm: AUS, 2014.

ReContextualizing Literary and Cultural History, utg. av Elisabeth Wåghäll Nivre, Beate Schirrmacher, and Claudia Egerer. Stockholm: AUS 2013.