Titel: Fil mag, universitetsadjunkt

Sari Pesonen
Sari Pesonen


Arbetar som: Studierektor, studievägledare, lärare, utbyteskoordinator
Rum: E553
Telefon: 08-16 36 22
E-post: sari.pesonen@finska.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 5
Språk: Finska, svenska, engelska

1995 Filosofie kandidatexamen i finska, Stockholms universitet
1995-1997 Timlärare, Stockholms universitet
1996 Förste byråsekreterare, Stockholms universitet
1997- Universitetsadjunkt i finska, Stockholms universitet

In process PhD research

The most intensive migration movement from Finland to Sweden took place in the beginning of 1960 and culminated in 1969 and 1970. Due to the migration of the 1960’s and 1970’s the domains of Finnish expanded as the need for Finnish speaking services, education, healthcare and culture increased. This led to intensive language contact within various spheres.
Languages in different kinds of contact situations exhibit various kinds of features in the shape of internally or externally induced changes which can be related to language contact. These changes may be more systematic in minority languages than in languages with a majority position. The aim of my study is to describe syntactic features in spoken Sweden Finnish in longitudinal perspective through a panel investigation.
Features characterizing Sweden Finnish in spoken varieties have been investigated to some extent and my intention is to examine how and whether these features change over time. At the same time I intend to examine what kind of possible contact phenomena can be identified: the typological distance between two languages in contact, as well as their areal closeness, is considered to be of importance in predicting language change, and Sweden Finnish offers an interesting corpus for an areal typological study of language as well.
My corpus consists of recordings made in the beginning of 1990s (when the informants were 16-19 years old) and recordings of the same informants 2012-2013.

 

Publikationer

Artiklar
Pesonen, Sari (2011): Keitä se kiinnostaa? – suomea ja Suomen kirjallisuutta 80 vuotta. Kieliviesti, Suomen kieli Ruotsissa, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2/2011, s. 15-19.

Pesonen, Sari (2010): Kirunasta kauppatorille – suomen kielen opiskelijoiden monet motiivit. I: ”Minun suomeni on…” Muhonen, Anu (huvudred.) Pesonen, Sari & Wande, Erling (red.) (2010) Min finska är, Finskan vid Stockholms universitet 80 år, Stockholm studies in Finnish Language and Literature 13. s. 46-53.

Pesonen, Sari (2010): Studier i finska. I: ”Minun suomeni on…” Muhonen, Anu (huvudred.) Pesonen, Sari & Wande, Erling (red.) (2010) Min finska är, Finskan vid Stockholms universitet 80 år, Stockholm studies in Finnish Language and Literature 13. s. 24-29.

Pesonen, Sari (2010): Kirunasta kauppatorille – suomen kielen opiskelijoiden monet motiivit. I: ”Minun suomeni on…” Muhonen, Anu (huvudred.) Pesonen, Sari & Wande, Erling (red.) (2010) Min finska är, Finskan vid Stockholms universitet 80 år, Stockholm studies in Finnish Language and Literature 13. s. 46-53

”Minun suomeni on…” Muhonen, Anu (huvudred.) Pesonen, Sari & Wande, Erling (red.) (2010) Min finska är, Finskan vid Stockholms universitet 80 år, Stockholm studies in Finnish Language and Literature 13. 155 s.

Pesonen, Sari (2009): Karkkitalosta hammaslääkäriin – suomea Ruotsissa. Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin. Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla. Vehkanen, Marju & Lehmusvaara, Tiina (red.). CIMO, s. 142-149.

Pesonen, Sari (2005): ”Selviän arkiasioissa suomeksi, mutta täytyy myöntää, että kieli on vähän ruosteessa” Ruotsinsuomalaisten julkaisujen syntaksista. Haurinen & Sulkala (toim.) Tutkielmia vähemmistökielistä jäämereltä Liivinrantaan, Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti IV; Acta universitatis Ouluensis, Humaniora, B 66, Oulu, s. 52-61.

Höglander, Sari (1999): Suomenopetuksen haasteita. Kieliviesti 3/1999. Kielineuvosto. s. 11–12.
 

Pedagogiska publikationer
Höglander, Sari & Vehkanen, Marjut (2001): Finskan – lättare än du tror. Edita Publishing: Helsinki.

Pesonen, Sari 2009. Kurskompendium. Finsk grammatik. Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, avdelningen för finska.
 

Rapporter
Ehrnebo, Paula & Höglander, Sari 2001. Om domäner för finskan i Sverige. Rapport till Nordiska ministerrådet. Manuskript, Stockholm.
 

Andra publikationer
Höglander, Sari (2000): ”Ei saa peittää”. Dags att bekanta sig med finskan. Toim. Suominen, Tapani. Finlands ambassad i Stockholm, Finlandsinstitutet i Stockholm, Hanaholmen och Nordens institut i Finland.

Höglander, Sari (2000): ”Ei saa peittää” En introduktion i fire trinn. Bli kjent med finsk. Melkko, Marjut & Wilén, Henrik (toim.) Finlands ambassad i Oslo, Finsk-norsk kulturinstitutt och Nordens institut i Finland.

 

Outreach

Ett urval:

2016

SR Sisuradio Finnblicken: Ny universitetskurs i sverigefinsk kultur och historia
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6397279

SR Sisuradio: Uusi yliopistokurssi ruotsinsuomalaisesta kulttuurista
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6396719

Kursplaner i nationella minoritetsspråk – Skolverkets filmer
https://www.youtube.com/watch?v=-MNXgWLzHV0

Språk och kultur i nationella minoritetsspråk– Skolverkets filmer
https://www.youtube.com/watch?v=q3QHr-4SS_Q

SVT Uutiset: Kiinnostus suomen opiskeluun kasvanut
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/kiinnostus-suomen-opiskeluun-kasvanut

SR Sisuradio: Äidinkielenopettajien laillistamisvaatimuksissa on vielä monta avointa kysymystä
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6430289

 

2015

SR Sisuradio: #kielipuoli kertoo: Mummon kieltä voi sanoa perintökieleksi
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6277082

SR Sisuradio: Suomen tunnilla opittava pian myös ruotsinsuomalaisesta kulttuurista
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6089201

UR Samtiden – Finsk språkvård: Finska som modersmål
http://urskola.se/Produkter/189337-UR-Samtiden-Finsk-sprakvard-Finska-som-modersmal

SVT Uutiset: Hakijamäärä kaksinkertaistunut suomen opintoihin
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/suomen-opintoihin-hakijamaara-kaksinkertaistunut

SVT Uutiset: Äidinkielen opettajankoulutusta heikosti saatavilla
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/aidinkielen-opettajakoulutusta-heikosti-saatavilla

SR Huomenta Ruotsi: Perintökieltä vaikuttaa elämässä vaikkei puhuminen sujuisikaan
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/628643?programid=2500

SR Huomenta Ruotsi: Suomen kielen opetusuudistuksesta
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/503474?programid=2500

SR Länsi-Ruotsin Sisuradio: Suomen kielen opetusuudistuksesta Sari Pesonen
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/499690?programid=1018
 

2014

SR Sisuradio City Sisu: Suomi äidinkielenä aineenopettaja-koulutuksen kielivaatimuksissa joustoa
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5825768

SR Sisuradio: Vielä ehtii hakea suomen kielen opettajakoulutukseen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5843995

SR Sisuradio: Studio sisun vuosikatsaus  #vågafinska
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5745071

SVT Uutiset: Korkeakoulujen pääsyvaatimuksia tiukennetaan
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/hogskole

SVT Uutiset:Opettajakoulutuksen haku meneillään
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/opettajakoulutuksen-haku-meneillaan

SR Sisuradio: Kauan odotettu koulutus käynnistyi
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5955018

SR Sisuradio City Sisu: Muodollisesta kielitasovaatimuksesta voidaan joustaa
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/348646?programid=1025

Gäst i SVT: Ei saa peittää. Tvåspråkig talkshow med aktuella gäster och teman. Del 3 av 7. Finska är ett av världens svåraste språk... Nej! Finskan är inte svårt! Ei saa peittää visar och förklarar varför finska är egentligen lättare än du tror. Programledare: Christian Bertell.

SVT Uutiset: ESP: Onko suomi vaikeaa vai ei?
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/esp-onko-suomi-vaikeaa-vai-ei?mobilregionalmeny=1&gmenu=0&lokalmeny=0

Stockholms universitet: Månadens fokus - April: Ny utbildning till modersmålslärare i finska
http://www.isd.su.se/om-oss/nyheter/m%C3%A5nadens-fokus/m%C3%A5nadens-fokus-april-ny-utbildning-till-modersm%C3%A5lsl%C3%A4rare-i-finska-1.173468 
 

2013

SR Sisuradio Sisunyheter: Lärarutbildning på finska blir verklighet
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5712058

SR Sisuradio City Sisu: Suomen kielen opinnot aloitetaan oman kiinnostuksen, ei työmarkkinoiden vuoksi
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1025&artikel=5637365

SVT Uutiset: Stockholms universitet börjar utbilda modersmålslärare
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/modersmalslararutbildningen-kor-igang?mobilmeny=0&gmenu=search

SVT Uutiset: Suomen kielen opettajien koulutus alkaa
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/suomen-opettajien-koulutus-alkaa

SVT Uutiset: Seurantatutkimus suomen käytöstä
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/tutkinto-suomen-kielen-kaytosta

SR Sisuradio: Tukholman yliopistossa valmistellaan ainutlaatuista tutkimusta ruotsinsuomalaisten kielenkäytöstä
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5546356

Addeto: #vågafinska-veckan lyfte fram finskan i Sverige
http://www.addeto.com/2013/11/06/sv-SE/-v%C3%A5gafinska-veckan-lyfte-fram-finskan-i-sverige-24299750

SR Sisuradio #vågafinska: ”Vi väntar barn - nu känns finskan aktuell igen”
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5679154

SR Sisuradio #vågafinska: Kotoa muuttaminen vähentää nuorten suomen puhumista
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5680633

SR Sisuradio Studio Sisu ViikkoSisu:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/269807?programid=2512
 

2012
SR Sisuradio: Suomenopettajien koulutuksen toteuttaminen kovan takana
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5079171

SR Sisuradio: Ennätyksellisen moni on aloittanut suomen kielen opinnot tänä syksynä
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5266143

SR Sisuradio: Tutkija kiinnostunut ruotsinsuomen kehityksestä
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2512&artikel=5323799

SR Sisuradio: Ruotsinsuomen kehittymistä ruvetaan tutkimaan
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5323590

SR Sisuradio: Stockholms universitet vill utbilda lärare i finska
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5077105

SR Sisuradio: Lång väg till lärarutbildning i finska
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5080419

SR Sisuradio: Pätevät suomen kielen opettajat ovat harvassa
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5260706

SR Sisuradio: Lasten into kärsii opettajien puutteesta
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2512&artikel=5261737

SR Sisuradio: Suomenopettajien koulutus vireillä
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5074782

SR Sisuradio: Budgeten bra för finskan i kommunerna - sämre för undervisningen i finska
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5278198

SR Sisuradio: Suomi innostaa Tukholmassa
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2500&artikel=5270338

SR Sisuradio: Miltä ruotsinsuomi kuulostaa?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2500&artikel=5323533
 

2009
Finska Är Kool Med Markoolio - Del 2
https://www.youtube.com/watch?v=otKVGNvMz6c
 

2007
SR Sisuradio: Vähemmistökielten opetuksen vastuunjako huolettaa
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=1270051

SR Sisuradio: Kirjoittamistaitoa voi tehostaa yliopiston nykysuomen iltakurssilla
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=1283630