Stockholms universitet har antagit en miljöpolicy och har ett åtagande om ständig förbättring av miljöprestanda. När du vistas på universitetet förväntas du känna till miljöpolicyn och veta var du finner information om den. Mer information kring universitetets miljöarbete hittar du på miljöwebben.

På den här sidan kan du som nyanställd, praktikant eller gästforskare hitta information om miljöarbetet som pågår på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska och tyska och hur du kan bidra till det.

Miljöpolicyns viktigaste punkt är att miljöfrågor och hållbar utveckling ska vara en aspekt i all verksamhet som pågår på universitetet samt att universitetets naturresursanvändning ska minskas. Alla medarbetare ska vara medvetna om miljöarbetet och bidra till den. Vad innebär det för ditt dagliga arbete?

Energi

  • Släck ljuset i rummen som du lämnar.  
  • Stäng av bildskärm och datorn vid arbetsdagens slut. OBS! Du behöver inte lämna din dator på under natten för att denna skall få sina programuppdateringar.

Resursförbrukning

Pappersförbrukning

  • Använd papperssnåla utskriftssätt. Dubbelsidigt är förinställt, men längre texter kan t ex skrivas ut 4 sidor/ark (  Utskriftsmanual (433 Kb) ).
  • Använd papperssnåla kopieringssätt: dubbelsidigt, förminska ett uppslag från A 3 > A4. Information finns i kopieringsrummet.
  • Scanna boken/artikeln istället för att kopiera när det är meningsfullt. Information finns i kopieringsrummet.

Undervisning

Resor

Du kan alltid rapportera miljöavvikelser eller lämna förbättringsförslag på SAMIR. Eller kontakta miljörepresentant Karin Grelz.