Kursen vänder sig till dig som är nybörjare i finska. Samtidigt som du får grundläggande teoretiska kunskaper om finska språket får du praktiska språkkunskaper i såväl muntliga som skriftliga vardagliga kommunikativa sammanhang. I kursen ingår även träning i textförståelse.

Kursen består av följande delar:

  • Språkkunskap 1, 7,5 hp
  • Muntlig och skriftlig färdighet 1, 7,5 hp
  • Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp
  • Muntlig och skriftlig färdighet 2, 7,5 hp

Du som vill läsa kursen som deltidsstudier på kvällstid kan välja Finska som främmande språk I A, 15 hp på höstterminen och fortsätta med Finska som främmande språk I B, 15 hp på vårterminen.