Kursen vänder sig till dig som är nybörjare i finska, inga förkunskaper krävs. Samtidigt som du får grundläggande teoretiska kunskaper om finska språket får du praktiska språkkunskaper i såväl muntliga som skriftliga vardagliga kommunikativa sammanhang.

Kursen består av följande delar:

  • Språkkunskap 1, 7,5 hp
  • Muntlig och skriftlig färdighet 1, 7,5 hp

Kursen Finska som främmande språk I B, 15 hp tar över på vårterminen. Kursen kan även läsas som heltidsstudier på dagtid, se Finska som främmande språk I, 30 hp.