Kursen behandlar läsning och muntlig framställning på nederländska av modern nederländskspråkig litteratur och sakprosa inom ett antal litterära teman. Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kultur och samhällsliv tas också upp.

Behörighetskravet är kursen Nederländska I A, 15 hp.

Kursen består av följande delar:

  • Realia, 4 hp
  • Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp
  • Muntlig språkfärdighet, 4 hp

Vissa av dessa kursdelar läses parallellt och kompletterar varandra.