För den som endast vill lära sig läsa nederländska texter. Kursen ger behörighet till Språkfärdighetskursen 7,5 hp (NL2002) som ges på distans.

Kursen pågår under tiden v. 40 till och med v. 49. Första modulen kommer att publiceras på lärplattformen Mondo onsdagen den 4 oktober.

Skriftlig salstentamen sker på plats vid Stockholms universitet, tentamensdatum meddelas senare.

OBS! Det går INTE att läsa språkfärdighetskursen samma termin som läsfärdighetskursen!

Nätbaserad läsfärdighetskurs i nederländska ges endast på distans.

Schema

Kursen ges som distanskurs.

Kursinformation och litteraturförteckning

 Kursinformation med kurslitteratur Nederländska läsfärdighetskurs HT2017 (276 Kb)