För den som endast vill lära sig läsa nederländska texter. Kursen ger behörighet till Språkfärdighetskursen 7,5 hp (NL2002) som ges på distans.

  • Höstterminen 2017: Kursen pågår under tiden v. 40 till och med v. 49. Första modulen kommer att publiceras på lärplattformen Mondo onsdagen den 4 oktober.
  • Vårterminen 2018: Kursen pågår under tiden v. 7 till och med v. 17. Första modulen kommer att publiceras på lärplattformen Mondo onsdagen den 14 februari.

Skriftlig salstentamen sker på plats vid Stockholms universitet, tentamensdatum meddelas senare.

OBS! Det går INTE att läsa språkfärdighetskursen samma termin som läsfärdighetskursen!

Nätbaserad läsfärdighetskurs i nederländska ges endast på distans.

Schema

Kursen ges som distanskurs.

Kursinformation och litteraturförteckning