Kursens mål är att du ska få praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad. Dessutom läser du tyskspråkig skönlitteratur och studerar den historiska utvecklingen i de tyskspråkiga staterna samt deras kultur och aktuella samhällsförhållanden.

Kursen består av följande delkurser:

 1. Språklig textkommentar, 3 hp
 2. Grammatik, 6 hp
 3. Konversation, 3 hp
 4. Uttal, 3 hp
 5. Realia, 3 hp
 6. Referatövningar/Översättningsövningar, 3 hp
 7. Processkrivning, 3 hp
 8. Litteratur och litteraturkunskap, 4 hp
 9. Tyskspråkig litteratur, 2 hp

Studiegång

Kursen ges som deltidsstudier på dagtid och på kvällstid. Observera att halvfartskursen på kvällstid börjar endast på höstterminen. Se scheman och kursinformation längst ner på sidan.

Dag, deltidsstudier

Termin 1:

 • Språklig textkommentar, 3 hp
 • Grammatik, 6 hp
 • Konversation, 3 hp
 • Uttal, 3 hp

Termin 2:

 • Realia, 3 hp
 • Referatövningar/Översättningsövningar, 3 hp
 • Processkrivning, 3 hp
 • Litteratur och litteraturkunskap, 4 hp
 • Tyskspråkig litteratur, 2 hp

Kväll, deltidsstudier

Termin 1, höstterminen:

 • Språklig textkommentar, 3 hp
 • Grammatik, 6 hp
 • Konversation, 3 hp
 • Uttal, 3 hp

Termin 2, vårterminen:

 • Realia, 3 hp
 • Referatövningar/Översättningsövningar, 3 hp
 • Processkrivning, 3 hp
 • Litteratur och litteraturkunskap, 4 hp
 • Tyskspråkig litteratur, 2 hp

Kursen Tyska I, 30 hp kan även läsas på dagtid som heltidsstudier, se information på sidan Tyska I, 30 hp (heltid).