Kursens mål är att du ska få praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad. Dessutom läser du tyskspråkig skönlitteratur och studerar den historiska utvecklingen i de tyskspråkiga staterna samt deras kultur och aktuella samhällsförhållanden.

Kursen består av följande delkurser:

  1. Språklig textkommentar, 3 hp
  2. Grammatik, 6 hp
  3. Konversation, 3 hp
  4. Uttal, 3 hp
  5. Realia, 3 hp
  6. Referatövningar/Översättningsövningar, 3 hp
  7. Processkrivning, 3 hp
  8. Litteratur och litteraturkunskap, 4 hp
  9. Tyskspråkig litteratur, 2 hp

Studiegång

Kursen ges på dagtid som heltidsstudier. Se information om deltidsstudier på sidan Tyska I, 30 hp (deltid). Se scheman och kursinformation längst ner på sidan.

Dag, heltidsstudier

Alla delkurser.