Ladok helt stängt vecka 44

Under vecka 44, närmare sagt den 26 oktober till den 5 november, kommer universitetet att gå över till det nya systemet och under övergångsperioden kommer varken administratörer eller studenter ha tillgång till Ladok. Det innebär att det går inte att rapportera in betyg eller göra registreringar. Administratörerna kommer inte heller att kunna se uppgifter som finns i Ladok. Studenterna kommer inte att kunna se sina resultat, registrera sig på kurser, anmäla sig till tentamen, ansöka om examen eller ta ut studieintyg.

Efter vecka 44

Det nya systemet kommer att vara i gång och tillgängligt från och med måndagen den 6 november. Många system påverkas av Ladok, och det är bra att vara beredd på driftstörningar på olika håll på under vecka 44 och under de första veckorna efter att Nya Ladok tas i bruk. Tyvärr vet man inte exakt hur övergången kommer att bli och vilka processer påverkas.

Tentamenstillfällena kommer inte att föras över till det nya systemet, vilket betyder att alla anmälningar till tentamen som är efter vecka 44 inte kommer att föras över. De olika avdelningarna på institutionen hanterar detta på olika sätt. Vissa kurser och studentgrupper berörs inte alls utan administrationen sköter överföring av anmälningar manuellt, medan andra avdelningar ber studenterna anmäla sig på nytt efter att det nya systemet tas i bruk. Du kommer att få instruktioner från din lärare eller kursadministratör. Inga tentamenstillfällen före vecka 44 berörs av eventuella ändringar.