De sista språkcaféerna för vårterminen 2017 ägde rum torsdagen den 18:e maj. Språkcaféerna tar en paus över sommaren och startar upp igen i mitten av september. Nytt schema för höstterminens språkcaféer publiceras på webben, Facebook och anslagstavlor på Frescati universitetsområde i början av september.

Vi önskar alla studenter och anställda vid Stockholms universitet varmt välkomna tillbaka i höst.

Glad sommar!