Språkcaféerna är gratis och öppna för alla studenter och anställda vid Stockholms universitet. Foto: Språkstudion
Språkcaféerna är gratis och öppna för alla studenter och anställda vid Stockholms universitet. Foto: Språkstudion

 

Språkcaféerna är gratis och öppna för alla studenter vid Stockholms universitet. 

Caféerna äger rum i Språkparken, som ligger på plan 2 i E-huset, Södra Huset, Frescati. Cafébesökare behöver inte anmäla sig i förväg för att delta på Språkcaféerna, men under besöket fyller man i en närvarolista. 

I samråd med cafébesökarna och språkkoordinatorer anordnar vi även specialaktiviteter så som författarbesök, filmvisningar och musikevent.

 

Vårterminen 2017

Språkcaféerna för vårterminen 2017 avslutades torsdagen den 18:e maj.

Höstterminen 2017

Ett nytt schema för höstterminens språkcaféer publiceras här på webben i början av september. Caféerna startar i mitten av september.

Är du intresserad av att leda ett café på ditt modersmål?

Foto: Språkstudion
Foto: Språkstudion

I början av varje termin håller vi ett informationsmöte för alla som är intresserade av att bli språkcafé-koordinatorer.

Informationsmötet för höstterminen 2017 kommer att äga rum den 30:e augusti. Varmt välkommen!

Om du inte har möjlighet att delta i mötet men är intresserad av att engagera dig som språkcafékoordinator är du varmt välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon. Du kan även läsa mer här om rollen som språkcafékoordinator.