Inom varje kategori finns ett antal olika projekt. De olika projekten beskrivs var för sig med länkar till de forskare som deltar i projektet.