Nyheter

Alla nyheter

 • SULCIS i Almedalen 2014-07-03 Forskare från SULCIS deltar i två seminarier i Almedalen 2014.
 • Upcoming seminar with Karin Schuller 2014-05-21 Karin Schuller is a PhD student and a research assistant at GESIS – Leibniz Institute for the Social Science in Mannheim. Her dissertation project examines the extent, the change and the causes of ethnic inequality within the German system of vocational education and training (VET). The analyses are based on micro census data (German Labour Force Survey). She will be at SOFI May 15 – June 15. She will give a seminar (in the SULCIS series) on a paper on the topic for her dissertation.
 • Slutseminarium med Amber L. Beckley 2014-05-12 Amber L. Beckley, doktorand i kriminologi, håller slutseminarium för sin avhandling "Foreign background and criminal offending among young males in Stockholm".
 • Nya rapporter bemöter myter om invandring 2014-03-26 Arena Idé har tagit fram två rapporter som med hjälp av den senaste forskningen bemöter främlingsfientliga myter. Rapporterna presenterades av initiativet ”Oss alla” på DN Debatt den 21 mars. Rapporterna är skrivna av Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och Julia Boguslaw, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
 • SULCIS Seminarium 16 december 2013-12-16 Måndagen den 16 december presenterar Stina Petersson, Arbetsmarknadsdepartementet, rapporten "Utrikesfödda på arbetsmarknaden - en forskningsöversikt"
 • Call for papers 2013-11-04 Call for papers to the 2013 conference on Immigration and Labor Market integration
 • Ny rapport i SULCIS rapportserie 2013-11-04 I anslutning till det fortsatta arbetet med Levnadsnivåundersökningen av utlandsfödda och deras barn (LNU-UFB) har publiceras en rapport om övertäckning författat av professor Eskil Wadensjö.
 • Nytt working paper om migranter från Turkiet 2013-10-14 Aycan Celikaksoy, forskare vid SOFI och SULCIS, har publicerat ett nytt working paper som undersöker migranterna från Turkiet i Sverige. I samband med publiceringen kommer Aycan Celikaksoy även att hålla ett seminarium som är samarrangerat av SULCIS och SUITS.
 • Svensk invandringspolitik under 500 år 2012-11-30 Invandring till Sverige har förekommit sedan grundandet av det svenska riket på medeltiden. Invandringens omfattning och karaktär har dock förändrats över tid och regelverket kring invandring har varierat mellan olika epoker. Den nya boken ”Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512-2012”, som ger översikt över svensk invandrings- och invandrarpolitik under de senaste fem århundradena, är den enda i sitt slag.
 • Ny studie: Arbetskraftsmigration en vinstaffär 2012-11-30 En ny studie från European Liberal Forum och tankesmedjan FORES visar att migranter, ursprungsländer och mottagarländer har allt att vinna på arbetskraftsmigration. En av författarna är Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
 • Nytt anslag från Utrikesdepartementet 2012-11-27 Lisa Pelling och Eskil Wadensjö har blivit beviljade ett nytt anslag från Utrikesdepartementet för forskning om remitteringar.
 • Nytt working paper av hedersdoktor Keith Banting 2012-10-05 Hedersdoktor Keith Banting har tillsammans med Will Kymlicka författat ett working paper om mångkulturell politik i Europa.
 • Fältarbetet med LNU-UFB färdigt 2012-10-02 Nu har fältarbetet för Levnadsnivåundersökningen för utlandsfödda och deras barn (LNU-UFB) avslutats. Totalt har data från drygt 4000 respondenter samlats in genom besöktsintervjuer eller enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 60 %.
 • Seminarium med Keith Banting om multikulturalism 2012-09-20 Keith Banting ger ett seminarium torsdagen den 27 september klockan 13.00 i F800 med titeln “Is There Really a Backlash Against Multiculturalism Policy in Europe? A Dissenting View”.
 • Två nya publicerade working papers 2012-09-20 Medarbetare på SULCIS har precis publicerat två nya working papers.
 • Intervju i Vetenskapsradion Forum 2012-09-04 Carl le Grand har blivit intervjuad av Vetenskapsradion Forum i deras specialprogram om invandring.
 • Internationell migration och integration 2012-08-03 Inbjudan och call for papers till 2012 års nätverkskonferens i Internationell migration och integration på Novotel Hotel, Göteborg 25-26 oktober.
 • SULCIS medlemmar i Almedalen 2012-08-02 SULCIS medlemmar medverkade i ett flertal seminarier under Almedalsveckan 2012.
 • Seminarium om utlandsföddas levnadsvillkor i Sverige 2012-06-18 SULCIS har med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) genomfört en undersökning om utlandsföddas levnadsvillkor i Sverige. De första resultaten presenteras på ett seminarium den 29 maj kl. 13-16.
 • Avveckling av stödet til SULCIS 2012-06-15
 • SULCIS forskare intervjuade i Sveriges Radio 2012-05-30 Jonas Karlsson och Carl le Grand har blivit intervjuade i Sveriges Radio om levnadsvillkoren för utrikes födda.
 • Nytt Working Paper 2012-05-24 Nytt working paper om utrikes föddas tillgång till banklån och användande av pantbanker av Marieke Bos, SOFI.
 • Nytt working paper 2012-01-24 Marieke Bos (SOFI) har skrivit: "Accept or Reject: Do Immigrants Have Less Access to Bank Credit? Evidence from Swedish Pawnshop Customers"
 • SULCIS forskare deltar i seminarium 2012-01-17 Eskil Wadensjö och Jens Rydgren medverkar den 1 februari i seminariet "Är EU:s sammanhållning hotad?" som arrangeras av Universitetets nätverk för Europaforskning
 • Forskningsmedel till SULCIS forskare 2012-01-13 MahmoodArai, Gülay Özcan och Magnus Rödin har blivit beviljade medel från IFAU.
 • Medlemmar i media 2011-12-20 Per Lundborg har blivit intervjuad i Aftonbladet.
 • Tre SULCIS forskare får FAS-medel 2011-11-30 Tre SULCIS forskare fick forskningsmedel beviljade av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS):
 • Pris till medlem i SULCIS vetenskapliga referensgrupp 2011-11-22 Professor Barry R. Chiswick som är medlem i SULCIS vetenskapliga referensgrupp har tilldelats pris i arbetsmarknadsekonomi.
 • Information för forskare från SCB 2011-11-22 Linus Johansson och Kerstin Båsjö från SCB har besökt SULCIS.
 • ECR beviljar SULCIS-forskare medel 2011-11-22 Det europeiska forskningsrådet ERC beviljar SULCIS-forskaren Jens Rydgren medel.
 • Ny professor 2011-11-22 SULCIS-forskaren Per Lundborg anställs som professor vid Stockholms universitet.

Kontakt

Besöksadress
Se respektive deltagande institutions hemsida för besöksadress

Postadress
Institutet för Social Forskning
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10F
106 91 STOCKHOLM

Kontakta respektive person direkt:
Kontakt