Torsdagen den 3 juli 2014, 10.45-11.45
"Integrationen i siffror – en beskrivning av läget i Sverige"
Presentationer: Anna-Karin Nylin, SCB och Eskil Wadensjö Stockholms universitet
Arrangör: SCB
Lokal Strand Hotell, Furilden

Torsdagen den 3 juli 2014, 12.00-13.00
"Fri rörlighet på människors bekostnad?"
Deltagare: Eskil Wadensjö, Stockholms Universitet, Ellen Nygren, LO, Malin Sahlén, Timbro och Lars Lindgren, förbundsordförande Transport.
Arrangör: LO
Lokal: Hamnplan 5