Seminariet kommer att hållas i rum F900 klockan 14:00-15:15.

Rapporten finns bifogad.