SULCIS medarbetare finns vid sex olika institutioner: Institutet för Social Forskning (SOFI), Kriminologiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Sociologiska institutionen och Socialantroprologiska institutionen.

Besöksadress
Se respektive deltagande institutions hemsida för besöksadress.

Postadress
Institutet för Social Forskning
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10F
106 91 STOCKHOLM

Andersson Joona, Pernilla SOFI 08-163447 Docent
Arai, Mahmood Nationalekonomiska inst. 08-162149 Forskare
Barker, Vanessa Sociologiska inst. 08-163714 Universitetslektor
Beckley, Amber Kriminologiska inst. 08-6747055 Doktorand
Behtoui, Alireza Socialantroprologiska inst. 08-163373 Docent
Boguslaw, Julia SOFI 08-162307 Doktorand
Bos, Marieke SOFI 08-161920 Forskare
Bursell, Moa Inst. För Framtidsstudier 08-4201219 Doktorand
Bygren, Magnus Sociologiska inst. 08-162644 Docent
Celikaksoy, Aycan SOFI 08-162230 Forskare
Edling, Chirstofer Sociologiska inst., Lunds universitet 046-2228862 Professor
le Grand, Carl Sociologiska inst. 08-162646 Professor
Gerdes, Christer Arbetsförmedlingen   Forskare
Grönqvist, Hans Uppsala Universitet 702439775 Forskare
Haandrikman, Karen Kulturgeografiska inst. 08-161987 Post-doc
Hedberg, Charlotta Kulturgeografiska inst. 08-164503 Forskare
Hedström, Peter Inst.för analytisk sociologi, Linköpings Universitet 011-363520 Professor
Hällsten, Martin Sociologiska inst. 08-163556 Universitetslektor
Kallstenius, Jenny Skolverket 08-527331556 Undervisningsråd
Karlsson, Jonas SOFI 08-161327 Doktorand
Khosravi, Shahram Socialantroprologiska inst. 08-162623 Docent
Leiva Wenger, Alejandro sociologiska inst.  08-162236 Doktorand
Lundborg, Per SOFI 08-162310 Professor
Niknami, Susan SOFI 08-163454 Forskare
Pettersson, Tove Kriminologiska inst. 08-6747053 Docent
Robling, Per-Olof SOFI 08-162309 Doktorand
Rudolphi, Frida SOFI 08-162608 Forskare
Rydgren, Jens Sociologiska inst. 08-163176 Professor
Rödin, Magnus Arbetsförmedlingen   Forskare
Salmonsson, Lisa Sociologiska inst. 08-161143 Universitetslektor
Sarnecki, Jerzy Kriminologiska inst. 08-162102 Professor
Schröder, Lena SOFI 08-163862 Docent
Stryjan, Miri Nationalekonomiska inst. 08-163059 Doktorand
Tibajev, Andrey Linköpings Universitet 011-363404 Doktorand
Szulkin, Ryszard Sociologiska inst. 08-162652 Professor
Wadensjö, Eskil SOFI 08-163448 Professor
Waisman, Gisela Finansdepartementet   Forskare
Özcan, Gülay Arbetsförmedlingen   Forskare