Här finns artiklar, notiser och pressmeddelanden där forskare vid SULCIS har intervjuats eller där forskningen som bedrivs inom SULCIS har omnämnts. Även artiklar i massmedia som forskare vid SULCIS författat återfinns.

Klicka på respektive år i menyn till vänster för artiklar rörande SULCIS i media.