Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentra som fokuserar på migrations- och integrationsfrågor.

 

SULCIS består av affilierade forskare vid Institutet för Social Forskning (SOFI), Kriminologiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Socialantropologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Information om pågående forskningsprojekt inom SULCIS finns under Forskning.

SULCIS finansieras av Linnéstödet från Vetenskapsrådet. Målet med Linnéstödet är att stödja forskning av högsta kvalitet som kan konkurrera internationellt.

Organisation

En administrativ enhet för SULCIS finns vid SOFI. Eskil Wadensjö är föreståndare för SULCIS och biträds av Pernilla Andersson Joona.

SULCIS har en ledningsgrupp som består av fem personer från de tre huvudsakliga deltagande institutitionerna i SULCIS. Dessa är Mahmood Arai vid Nationalekonomiska institutionen, Carl le Grand och Magnus Bygren vid Sociologiska institutionen och Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson vid SOFI.

Föreståndare
Eskil Wadensjö, SOFI
Telefon: 08163447
E-post: Eskil.wadensjo@sofi.su.se

Biträdande föreståndare
Pernilla Andersson Joona, SOFI
Telefon: 08-163447
E-post: pernilla.andersson.joona@sofi.su.se

Styrgrupp
Eskil Wadensjö, SOFI
Pernilla Andersson Joona, SOFI
Mahmood Arai, Nationalekonomiska institutionen
Ryszard Szulkin, Sociologiska institutionen
Carl le Grand, Sociologiska institutionen

Läs mer om SULCIS organisation i våra årsrapporter