SULCIS är främst finansierat av Linnéstödet från Vetenskapsrådet, men tar även emot stöd från Stockholms universitet.

Andra finansiärer inkluderar FAS (forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd),
VINNOVA (Sveriges innovationsmyndighet), FORMAS, Nordiska Rådet,
European Social Fund, Europeiska Forskningsrådet samt arbetsmarknadsdepartementet