SULCIS består av affilierade forskare vid Institutet för Social Forskning (SOFI), Kriminologiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Socialantropologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Information om pågående forskningsprojekt inom SULCIS finns under Forskning.

SULCIS finansieras av Linnéstödet från Vetenskapsrådet. Målet med Linnéstödet är att stödja forskning av högsta kvalitet som kan konkurrera internationellt.