Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Folkdansare firar midsommar. Folkdancers celebrating midsummer.

Sommartider

Institutionen (plan D3–6) är stängd 23 juni–6 augusti. Studievägledare/studentexpeditioner har särskilda telefon- och besökstider.

Caroline Kerfoot. Foto: Astrid Stark

Ny föreståndare och ny studierektor för forskarutbildningen, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Den 1 augusti 2017 tar Caroline Kerfoot över efter Lena Ekberg som föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning. José Alemán Bañón tar över efter Caroline Kerfoot som studierektor för utbildningen på forskarnivå.

En bit papper med gulblå texten Talar du svenska? Foto: Igor Stevanovic, MostPhotos

Språket, ett (onödigt) hinder för integration?

Att kunna svenska är många gånger en förutsättning för att få jobb; samtidigt som ett jobb många gånger är en förutsättning för att lära sig svenska. Riskerar vi, förblindade av vår egen språksnålhet, att gå miste om verkligt värdefulla talanger i väntan på att de ska lära sig svenska? Seminarium och diskussion om integrationens Moment 22, under Almedalsveckan 2017.

Två personer som betalar  i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos

"Hej" är vanligaste sättet att hälsa

"Hej" är svenskans vanligaste hälsningsfras. I sverigesvenskan är även "tjena" ganska vanligt. I finlandssvenskan är det i stället "goddag" som sticker ut.

Uppdragsutbildning Det globala klassrummet ht -17

På uppdrag av Skolverket ger vi uppdragsutbildning i svenska som andraspråk höstterminen 2017. Ansökningsperioden är förlängd till 21 augusti 2017.