• Ht= hösttermin (autumn semester), Vt = vårtermin (spring semester), Grupp = group, Kursstart = course start
  • Kurskod/course code: Course 1/NS0001, course 2/NS0002, course 3/NS0003, course 4/NS0004, course 5/NS0005, Oral interaction in Swedish for Academic Purposes/NS0006

Genvägar/shortcuts

Course 1 / Course 2 / Course 3 / Course 4 / Course 5 / Oral interaction

  • OBS! Scheman är preliminära och kan ändras ända fram till kursstart.
  • NOTE! Schedules are preliminary and may be changed up to course start.

 

Course 1

Kursstart i augusti/course start in August:

1. Ht -17 Schema NS0001 Grupp 1.1 (Peter Lundkvist). Kursstart 30 aug.

2. Ht -17 Schema NS0001 Grupp 1.2 (Mårten Michanek). Kursstart 31 aug.

 

Kursstart i oktober:

3. Ht -17 Schema NS0001 Grupp 1.3 (Sten Magnus Petri). Kursstart 12 okt.

Upp

 

Course 2

Kursstart i september:

1. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.1 (Yolanda Orhamn). Kursstart 11 sep.

2. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.2 (Caroline Donoso Villela). Kursstart 11 sep.

3. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.3 (Lina Heinold Johansson). Kursstart 14 sep.

Kursstart i oktober:

4. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2:4 (Linnea Rutström). Kursstart 18 okt.

5. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.5 (Irina Reshetyuk). Kursstart 17 okt.

6. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.6 (Barbro Johansson). Kursstart 19 okt.

7. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.7 (Anna Volkova). Kursstart 19 okt.

8. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.8 (Carolina Donoso Villela). Kursstart 18 okt.

9. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.9 (Camilla Sveréus). Kursstart 16 okt.

10. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.10 (Zhiyin Zhang). Kursstart 18 okt.

11. Ht -17 Schema NS0002 Grupp 2.11 (Erkan Ellek). Kursstart 18 okt.

 

Upp

 

Course 3

Kursstart i september:

1. Ht -17 Schema NS0003 Grupp 3.1 (Mårten Michanek). Kursstart 12 sep.

2. Ht -17 Schema NS0003 Grupp 3.2 (Madeleine Appelgren). Kursstart 13 sep.

3. Ht -17 Schema NS0003 Grupp 3.3 (Madeleine Appelgren). Kursstart 11 sep.

Upp

 

Course 4

Kursstart i september:

1. Ht -17 Schema NS0004 Grupp 4.1 (Caroline Ahlmén). Kurstart 14 sep.

2. Ht -17 Schema NS0004 Grupp 4.2 (Helena Nilser). Kursstart 11 sep.

3. Ht -17 Schema NS0004 Grupp 4.3 (Charlotte Vestlund). Kursstart 28 sep.

Upp

 

Course 5

Kursstart i september.

Ht -17 Schema NS0005 (Anna Karlsson). Kursstart 13 sep.

Upp

 

Oral interaction in Swedish for Academic Purposes/
Muntlig interaktion på svenska i akademiska sammanhang

Kursstart i september.

Ht -17 Schema NS0006 (Eva Nobel, Peter Lundkvist) Kursstart 11 sep.

Upp