Webbplatserna nedan öppnas i nytt fönster.

Arkiv och bibliotek - böcker, tidningsartiklar, forskningsmaterial m.m.

Databasen ResearchResearch

- är en sammanställning över de nationella och internationella utlysningar av forsknings- och resemedel som Stockholms universitetsforskare och forskarstuderande kan söka. Även studenter på grundutbildningen kan söka vissa utlysningar.

Svenska datatermgruppen Språkbanken

- är en avdelning inom Göteborgs universitet som sedan 1975 bygger upp och ger tillgång till språkliga referensmaterial i form av texter och lexikaliska data (konkordenser, korpusar, ordlistor, ordböcker, Almqvist, Bellman, Strindberg m.m.).

Terminologi

(Språkrådet)

Terminologicentrum (TNC)

- hjälper till med att reda ut begreppen med hjälp av terminologisk begreppsanalys, erbjuder skräddarsydda utbildningar samt säljer ordlistor och handböcker.