Ana Maria Rodríguez-González. Foto: Johan Asplund
Ana Maria Rodríguez-González. Foto: Johan Asplund

In mitt avhandlingsarbete undersöker jag den svenska possessivmarkörens diakrona utveckling i possessivkonstruktioner med komplexa possessorfraser. I tidigare stadier av svenskan var possessivmarkören ett morfologiskt element. Det omanalyserades senare och kom att uppfattas som ett frasklitiskt element. Detta är särskilt uppenbart när possessorn utgörs av en utbyggd nominalfras, i vilket fall possessivmarkören läggs till på det sista ordet i frasen, i stället för på huvudordet.

Jämför det fornsvenska exemplet i (1), där attribut i possessorfrasen kongruensböjs i genitivkasus efter sitt huvudord, med det mordernsvenska exemplet i (2), där possessivmarkören -s är en klitisk partikel som jobbar på frasnivå. 

(1) ens riks manz hus → en-s rik-s man-z hus 

(2) en rik mans hus → [en rik man]s hus 

På seminariet kommer jag att presentera några preliminära resultat från en pågående strukturell analys om den svenska possessivmarkörens utveckling. Jag kommer att redogöra för en preliminär version av en teoretisk förklaring till hur possessivmarkering och den svenska nominalfrasens syntax har förändrats i äldre tid, någon gång mellan fornsvenska och yngre nysvenska perioderna. 

Jag välkomnar synpunkter på alla nivåer.