Olle Josephson vill gärna ha synpunkter på ett halvfärdigt manus om dels den svenska (o)förståelsen av norsk språkpolitik sedan 1814, dels görs en jämförelse mellan svensk och norsk språkpolitik under perioden. Slutsatserna är inte riktigt klara än, men ska formuleras försöksvis till kollokviet. Kontakta Olle om du är intresserad av att komma på kollokviet och vill ha texten (i det skick den då befinner sig). olle.josephson@su.se

Theres Bellander vill använda ca 20 minuter av kollokvietiden till att diskutera skillnader mellan populärvetenskapliga och vetenskapliga föredrag.