Karta över ordföljdstyper i världens språk. http://www.wals.info/
Karta över ordföljdstyper i världens språk. http://www.wals.info/

Projektbeskrivning

Inriktningen på postdok-projektet ska ligga inom FoSpraks profilområde. Det innebär att postdoktorernas projekt skall behandla frågeställningar som rör språkets system och struktur, och som har en god förankring inom de språkvetenskapliga kärnområdena grammatik (morfologi och syntax), fonetik, fonologi, semantik och pragmatik. Arbetet skall bygga på empiriskt material som kan komma från ett eller flera språk och som gärna får betraktas ur ett tvärspråkligt eller diakront perspektiv.

Arbetsuppgifter

Forskning. Viss undervisning, upp till 20%, kan förekomma i en anställning som postdoktor.

Fullständig information

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webb: Postdoktorer i språkvetenskap (4)

Ref.nr: SU FV-2845-17

Sista ansökningsdag: 2017-10-16