Jobba hos oss

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

Jobba vid Stockholms universitet

Jobba på SU

Lagerkrans

Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 7/11

Postdoktorn ska utifrån ett flerspråkighetsperspektiv bedriva forskning om konstgjorda språk. Forskningsuppgiften syftar till att 1) skapa en bättre förståelse för de konstgjorda språkens sociolingvistik samt att 2) genom en sådan förståelse bidra till sociolingvistisk (socialteoretisk) teoriutveckling i vidare mening. I första hand avser forskningsuppgiften internationella hjälpspråk (t.ex. esperanto, ido, interlingua) samt sociala praktiker där dessa språk tillmätts någon typ av värde eller betydelse.

Lagerkrans

Ledigt jobb: Postdoktor i svenska/nordiska språk. Sök senast 10/11

Institutionen för svenska och flerspråkighet utlyser härmed en ettårig postdoktoranställning i svenska/nordiska språk. Utlysningen är riktad till doktorer i nordiska språk/svenska med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till ett år.

Södra huset i lätt fågelperspektiv

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler