Björkvall, Anders

Anders Björkvall

Docent och fil. dr i nordiska språk, universitetslektor i svenska språket, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Tjänstledig fr.o.m. november 2016.

Forskningsintressen

Sociosemiotik, multimodalitet, diskursanalys, litteracitet hos barn, marknadskommunikation.

Anders Björkvall, Sara Van Meerbergen, Gustav Westberg. Foto: Johan Asplund, privat, Anders Björkval

Barn specialgranskar lappar på anslagstavlor i hela landet

Just nu pågår ett stort arbete över hela landet där skolelever hjälper språkforskare att kartlägga anslagstavlor. Gamla hederliga fysiska anslagstavlor, alltså, sådana med häftstift och papperslappar. Det är via en specialframtagen app som barnen med hjälp av mobiltelefoner och surfplattor fotograferar, skriver av och registrerar allt som sitter på anslagstavlorna. Lyssna på inslag i Vetenskapsradion.

Anders Björkvall

South Africa – Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation (2016–2018)

Docent Anders Björkvall, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats bidrag för ett samarbete med Arlene Archer vid University of Cape Town. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) investerar tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte och Formas 5,3 miljoner kronor i tio forskningsprojekt inom programmet ”South Africa – Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation”.

Anders Björkvall

RJ-projekt. En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 3 297 000 kr i ämnet språkstudier till projektet En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter. Projektledare är Catharina Nyström Höög, professor i svenska språket vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna och projektdeltagare är docent Anders Björkvall, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Anders Björkvall

Anders Björkvall har varit på sabbatstermin på London Knowledge Lab

Anders Björkvall var under vårteminen 2015 på sabbatstermin (eng. sabbatical) på London Knowledge Lab som är en del av Institute of Education och University College London. Under terminen ägnade han sig åt skrivande kring ett diskursanalytiskt projekt om "upcycling" och att skriva ett kapitel om textanalys för samhällsvetare till en bok som ska ges ut på Sage under 2016.

Anders Björkvall

Hola, tjena, hello! Intervju med Anders Björkvall om arbetslivskommunikation

"Vi vet att språk blandas hela tiden och det finns nog få arbetsplatser i dag där det bara pratas svenska, och allt färre där engelska inte är ett absolut krav." Anders Björkvall, ansvarig för Kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation intervjuas i tidningen Arbetsliv.

Forskningsprojekt

Aktuellt projekt nu är "Datorn som kontextöverskridande verktyg för meningsskapande och lärande i högstadiet."

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Anders Björkvall. Photo ©Johan Asplund

Anders Björkvall (in English)

Associate Professor and PhD, Department of Swedish Language and Multilingualism at Stockholm University. On leave of absence from November 2016.