Studentexpeditioner

God jul och gott nytt år. Season's greatings. Vinterlandskap i solsken

Jul- och nyårstider

Institutionen (Svefler, TÖI, Centret) har stängt 23 december 2017 – 7 januari 2018. Se studentexpeditions- och studievägledarsidorna för deras tider. Vi önskar dig en God jul och ett Gott nytt år!

75 Liselott Salomonsson, Britt Arvidsson Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Svenska som andraspråk

  • Kurspaket II, III, övriga kurser: Liselott Salomonsson
  • Avancerad nivå: Britt Arvidsson

Liselott Salomonsson

Studentexpedition Ämneslärarprogrammet svenska som andraspråk

Liselott Salomonsson

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition Tolkning/Översättning

Monique Zwanenburg Widingsjö

Britt Arvidsson

Studentexpedition Tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Tisus administration

Tisus Stockholm: Thomas Thomsen
Tisus Sverige
Tisus utland: Thomas Thomsen

Studievägledare

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler