Lediga anställningar

Södra huset i lätt fågelperspektiv

Lediga anställningar hos Svefler

Här lägger vi ut lediga anställningar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga anställningar när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om en anställning du har sökt, eller om eventuella framtida lediga anställningar – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

Lediga anställningar vid Stockholms universitet

Lediga anställningar (Stockholms universitet)

Södra huset och Studenthuset fågelperspektiv. Foto: Clément Morin

Lediga jobb: Tre adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter. Sök senast 2/10

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska som andraspråk för internationella studenter/svenska som främmande språk.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler