Lediga anställningar

Södra huset i lätt fågelperspektiv

Lediga anställningar hos Svefler

Här lägger vi ut lediga anställningar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga anställningar när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om en anställning du har sökt, eller om eventuella framtida lediga anställningar – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

Lediga anställningar vid Stockholms universitet

Lediga anställningar (Stockholms universitet)

Lagerkrans

Ledig anställning: Doktorand i nordiska språk. Sök senast 18/4

Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i nordiska språk. Sista ansökningsdag är 18 april 2017.

Lagerkrans

Ledig anställning: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 18/4

Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandtjänst i tvåspråkighet. Ansökningar med inriktning mot sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet och diversitet eller mot psyko-/neurolingvistik (inklusive EEG eller Eye-tracking) prioriteras. Sista ansökningsdag är 18 april 2017. Centrum för tvåspråkighetsforskning är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Lagerkrans

Ledig anställning: Doktorand i översättningsvetenskap. Sök senast 18/4

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) utlyser en doktorandtjänst i översättningsvetenskap. Sista ansökningsdag är 18 april 2017. TÖI är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Ledig anställning: Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning

Arbetsuppgifternaomfattar undervisning och examination på kurser i praktisk översättning, där målspråket är svenska, och i översättningsteori, på specialiserade kurser i översättningsvetenskap, handledning av examensarbeten samt egen forskning (f.n. 30 %) inom det översättningsvetenskapliga området. Den sökande förväntas delta i både pedagogiskt utvecklingsarbete och institutets inre arbete samt aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag. Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2017.

Ledig anställning: Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på kurser i praktisk tolkning, där ett av språken är svenska, teorier om tolkning, perspektiv på språk och kommunikation, handledning av examensarbeten samt egen forskning (f.n. 30 %) inom det översättningsvetenskapliga området, med särskild inriktning mot tolkning. Den sökande förväntas delta i både pedagogiskt utvecklingsarbete och institutets inre arbete liksom aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag. Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2017.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler