Vi sitter i Hus D, Södra huset. Foto: Staffan Westerlund
Vi sitter i Hus D, Södra huset. Foto: Staffan Westerlund

Vidare ska professorn skapa och upprätthålla kontakter med andra institutioner, såväl vid Stockholms universitet som vid andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt. Professorn ska också vara beredd att åta sig ledningsuppdrag, med därtill hörande administrativa uppgifter. Kursutveckling på olika nivåer ingår också i arbetsuppgifterna. Till åtagandet hör även att företräda ämnet i olika sammanhang.

Ref.nr SU FV-0630-17

Sista ansökningsdag: 2017-05-15

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webb: Professor i nordiska språk alternativt svenska