Utbyte i Milano. Vendela Blomström, Anna Brännström, Jeanna Wennerberg
Vendela Blomström (vänster) och Jeanna Wennerberg (höger) med Anna Brännström, lektor i svenska i Milano (mitten). Bilden är beskuren.

Läs hela artikeln: Lärarutbyte: ”Fler måste utnyttja chansen!”

Konferensen Med svenska språket som redskap för akademiska studier

 

Vendela Blomström

Universitetsadjunkt och kursföreståndare för Svenska som främmande språk.

Personlig hemsida: www.su.se/svefler/blomstrom_vendela

 

Jeanna Wennerberg

Universitetslektor och studierektor för

Personlig hemsida: www.su.se/svefler/wennerberg_jeanna

 

Foto: Privat

Texten i ingressen är bearbetad. Originaltext: Per Larsson, Kommunikationsavdelningen.