Nyheter Svenska och Nordiska språk

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 4. Om oss
 5. Nyheter
 6. Nyheter Svenska och Nordiska språk

Nyheter Svenska och Nordiska språk

 • Försvarets tolkskola förebilden när elever lär sig svenska på nolltid 2017-11-20 En intensiv träning på ord och uttal samt mycket läsning av skönlitteratur. Det är fundamentet i satsningen på intensivsvenska för nyanlända. Projektet har inspirerats av Försvarets tolkskola där eleverna testas på 250 nya ord i veckan. På denna utbildning är målet 100 ord i veckan.
 • Ny doktorsavhandling: Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell 2017-11-20 Johanna Ledin har disputerat vid Örebro universitet på sin avhandling "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell". Johanna är examinerad språkkonsult i svenska och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon arbetar också som språkhandläggare på Svenska Akademien.
 • Nytt projekt: Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning (2018–2020) 2017-11-09 De nya utmaningarna för landets kommuner i samband med den ökade invandringen till Sverige har givit upphov till en rad nya sociala arenor och mötesplatser organiserade av civilsamhället. En sådan social arena som vunnit stor spridning de senaste två åren i samband med invandringsvågen 2015, är språkcaféet. Projektet Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning har som mål att öka kunskapen om en viktig del av civilsamhällets stödjande verksamheter för personer i behov av språkträning och social kontakt.
 • Jonatan Pettersson Texttraditionens möjligheter (2018–2025). RJ har beviljat 44,5 milj. kr till forskningsprogrammet 2017-10-23 Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 44,5 miljoner kronor i forskningsmedel till programmet "Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur". Jonatan Pettersson, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, är en av forskarna inom programmet.
 • Barn har curlats i alla tider 2017-10-03 Uttrycket att curla sina barn är ganska nytt. Men företeelsen att curla barnen är långt ifrån ny. Möt forskarna i artikel i DN.se, som visar att barn har curlats i alla tider. Språkforskaren Gustav Westberg tycker sig se en tydlig förändring, när man med tiden börjat ge barnet en självklar auktoritet.
 • Ny bok: Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen 2017-09-27 Varje lärarutbildning ska avslutas med ett vetenskapligt examensarbete. Det är en svår uppgift för både lärarstudenter och lärarutbildare. I forskningsprojektet Kampen om texten följdes lärarstudenters skrivande under flera terminer fram till examensarbetet. Resultaten redovisas i denna bok.
 • IVIP på Bokmässan 2017: Samma språk i olika kulturer – några vetenskapliga rön 2017-09-27 Samtal är präglade av kulturella mönster, men gäller det även om språket är detsamma? Inga-Lill Grahn (ISOF), Catrin Norrby (Stockholms universitet) och Camilla Wide (Åbo universitet), IVIP, medverkar fredag 29 september i Institutet för språk och folkminnens (ISOF) program på Bokmässan i Göteborg.
 • Ny artikel/New article IVIP. Imperatives in Swedish medical consultations 2017-09-18 This chapter investigates the use of imperative-formatted directives in Swedish medical consultations. The specific focus of the chapter is the division of labor between straight, non-modulated imperative turns and imperative turns which are modulated with a discourse particle or some other verbal mitigating device.
 • Ungdomsserien SKAM ökar svenska ungdomars språkförståelse i norska 2017-08-31 SKAM är en webb- och tv-serie om norska ungdomar som visas på mediebolaget NRK:s sajt. Serien är väldigt populär i hemlandet, men även här i Sverige. Den undertextas på norska, vilket leder till att svenska tittare automatiskt utökar sitt ordförråd i norska. Serien och språkförståelsen diskuteras i radioprogrammet Nordengren och Epstein i Sveriges radio P1 där Hedvig Solbakken, universitetslektor i norska, medverkar.
 • Hej, hallå, goddag eller tjenare? 2017-08-29 Vilka ord använder vi när vi hälsar på varandra på svenska i Sverige och i Finland? Och vilka skillnader och likheter finns det mellan sverigefinska och finlandssvenska? Det undersöker språkforskare just nu i ett forskningsprogram där Stockholms universitet samarbetar med universiteten i Helsingfors och Åbo samt med Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.
 • Språket, ett (onödigt) hinder för integration? 2017-07-07 Att kunna svenska är många gånger en förutsättning för att få jobb; samtidigt som ett jobb många gånger är en förutsättning för att lära sig svenska. Riskerar vi, förblindade av vår egen språksnålhet, att gå miste om verkligt värdefulla talanger i väntan på att de ska lära sig svenska? Seminarium och diskussion om integrationens Moment 22, under Almedalsveckan 2017.
 • "Hej" är vanligaste sättet att hälsa 2017-06-20 "Hej" är svenskans vanligaste hälsningsfras. I sverigesvenskan är även "tjena" ganska vanligt. I finlandssvenskan är det i stället "goddag" som sticker ut.
 • Exempel och inspiration kring samverkan 2017-05-29 Hur går det att samverka inom humanvetenskap och vilka exempel finns? Det var frågor som belystes vid en halvdag om samverkan den 23 maj.
 • Ny dokorsavhandling i nordiska språk: Stockholms stads tänkeböcker 2017-05-19 Stockholms stads tänkeböcker. Funktionell texthistoria 1476–1626. I Theresia Petterssons doktorsavhandling undersöks språk och texter från Stockholms rådstugurätts protokoll, tänkeböckerna, 1476–1626. Under svensk senmedeltid och tidigmodern tid tas skriftspråket i bruk i allt fler sociala och samhälleliga sammanhang, inte minst i städernas administration. I tänkeböckerna kommer vi detta tilltagande folkspråkiga skriftbruk in på livet.
 • Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019) 2017-05-08 Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.
 • Ny artikel/new article IVIP: Vid biljettluckan 2017-05-02 Vid biljettluckan. Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska. I denna artikel diskuterar Jan Lindström och Camilla Wide likheter och skillnader i hur kunder i Sverige och Finland framför sitt ärende då de kommer för att hämta eller boka biljetter på teatrar och liknande platser.
 • Ny artikel/new article IVIP: Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0 2017-05-02 Alla samtal måste börja på något sätt, och det vanligaste sättet att inleda är att utbyta hälsningsfraser. I den här artikeln undersöker Jenny Nilsson och Catrin Norrby bruket av hälsningsfraser i finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal.
 • Pröva en språkkonsult! 2017-04-27 Om din organisation vill ha nya perspektiv på textgranskning, skrivande, kompetensutveckling, terminologifrågor, kommunikationsanalys eller annat språk- och kommunikationsarbete. Då kan du dra nytta av våra språkkonsultstudenter.
 • Allvarlig händelse i Stockholm fredag 7/4 2017-04-07 Polisen uppmanar alla att hålla sig inomhus och undvika centrala Stockholm. Tunnelbanan är stängd. Följ utvecklingen på krisinformation.se
 • Ny doktorsavhandling i nordiska språk: The Knowledgeable Parent 2017-03-27 The Knowledgeable Parent. Ideologies of Communication in Swedish Health Discourse. Doktorsavhandling i nordiska språk av Linnea Hanell, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Människor skapar sin egen hälsa genom att medvetet välja vad de äter, hur de rör på sig, och vad de har för vanor. På samma sätt skapar föräldrar hälsa i och för sina barn, redan från graviditeten. För att klara av detta behöver föräldrar kunskap, och denna kunskap får de genom olika former av kommunikation.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler