Nyheter Svenska och Nordiska språk

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 4. Om oss
 5. Nyheter
 6. Nyheter Svenska och Nordiska språk

Nyheter Svenska och Nordiska språk

 • Är du reserv på Praktisk retorik, 15 hp, vt -18? 2018-01-17 Har du sökt Praktisk retorik, 15 hp, till vt -18 och har RESERVPLATS? Vi har ett fåtal platser kvar dagtid. Kontakta studievägledare Britt Arvidsson omgående om du är intresserad.
 • Undervisning på engelska har en språklig baksida 2018-01-16 Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen i språkriktighet börjar märkas rejält. Intervjuer i Sveriges radios Vetenskapsradion och Vetandets värld med språkforskare Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • Ny artikel. Kommunikativa mönster i Sverige och Finland 2018-01-15 Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Artikel i Språkbruk av Sofie Henricson och Marie Nelson, IVIP.
 • Vad hände 2017 ur ett språkligt perspektiv? 2018-01-12 2017 – ett språkligt mellanår? Eller hände det egentligen ganska mycket? I Sveriges radios program Språkets julspecial diskuterar språkpanelen året som gått, siar in i framtiden och berättar vilka ord som kommer användas under valåret 2018. I panelen ingick bland annat Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, tidigare chef för Språkrådet.
 • Viktig studieinformation 2018-01-09 Inför dina studier hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet är det viktigt att du känner till det som står i din utbildnings kursplan, betygskriterier och litteraturförteckning.
 • Utlysning av platser med stipendier genom north2north nätverk 2018/2019. Sök senast 15/2 2017-12-22 North2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar. Studentutbytesprogrammet erbjuder stipendier och studieplatser för en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i USA (Alaska), Kanada, Ryssland, Island, Grönland, Färöarna, Danmark, Finland och Norge. För de som åker genom north2north finns möjlighet att samtidigt ansöka om ett stipendium från Svenska institutet.
 • The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song 2017-12-22 Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.
 • Ny artikel. Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal 2017-12-22 Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal – sekvensorganisering och funktion. Att tacka andra människor och själv bli tackad är något vi oftast gör flera gånger om dagen och i de flesta fall dessutom utan att tänka på hur vi gör eller varför. Men hur gör vi för att avsluta ett samtal och samtidigt visa att vi uppskattade det?
 • Artiklar i DN om flerspråkighet (dec. 2015) 2017-12-11 I december 2015 publicerade DN Insidan flera artiklar i ämnet flerspråkighet, där forskare hos oss på institutionen (Svefler) och vid andra institutioner vid bl.a. Stockholms universitet ger sin syn på flerspråkighet: Markus var flerspråkig redan i magen, ”Skolan tar inte vara på barnens alla språk”, Universiteten tappar svenskan, ”Kunskap är lika mycket värd på olika språk”, "Modersmålsundervisning måste stärkas", Det är språket som styr hur olika vi gestikulerar, ”Det blev mer och mer engelska för varje år”, Språkforskare: ”Svårt bedöma hur bra det är”.
 • Theres Bellander. Foto: Pia Nordin Hur påverkas vårt språk i en digitaliserad värld? 2017-12-07 Datorer har fått större betydelse i våra liv. Röststyrning och automatiska översättningstjänster är idag självklarheter. Men hur fungerar den nya tekniken och vad har den för inverkan på språket? Theres Bellander, språkbruksforskare vid Stockholms universitet, är med i Språket i P1, Sveriges radio.
 • Försvarets tolkskola förebilden när elever lär sig svenska på nolltid 2017-11-20 En intensiv träning på ord och uttal samt mycket läsning av skönlitteratur. Det är fundamentet i satsningen på intensivsvenska för nyanlända. Projektet har inspirerats av Försvarets tolkskola där eleverna testas på 250 nya ord i veckan. På denna utbildning är målet 100 ord i veckan.
 • Ny doktorsavhandling: Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell 2017-11-20 Johanna Ledin har disputerat vid Örebro universitet på sin avhandling "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell". Johanna är examinerad språkkonsult i svenska och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon arbetar också som språkhandläggare på Svenska Akademien.
 • Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning (2018–2020) 2017-11-09 De nya utmaningarna för landets kommuner i samband med den ökade invandringen till Sverige har givit upphov till en rad nya sociala arenor och mötesplatser organiserade av civilsamhället. En sådan social arena som vunnit stor spridning de senaste två åren i samband med invandringsvågen 2015, är språkcaféet. Projektet Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning har som mål att öka kunskapen om en viktig del av civilsamhällets stödjande verksamheter för personer i behov av språkträning och social kontakt.
 • Jonatan Pettersson Texttraditionens möjligheter (2018–2025). RJ har beviljat 44,5 milj. kr till forskningsprogrammet 2017-10-23 Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 44,5 miljoner kronor i forskningsmedel till programmet "Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur". Jonatan Pettersson, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, är en av forskarna inom programmet.
 • Barn har curlats i alla tider 2017-10-03 Uttrycket att curla sina barn är ganska nytt. Men företeelsen att curla barnen är långt ifrån ny. Möt forskarna i artikel i DN.se, som visar att barn har curlats i alla tider. Språkforskaren Gustav Westberg tycker sig se en tydlig förändring, när man med tiden börjat ge barnet en självklar auktoritet.
 • Ny bok: Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen 2017-09-27 Varje lärarutbildning ska avslutas med ett vetenskapligt examensarbete. Det är en svår uppgift för både lärarstudenter och lärarutbildare. I forskningsprojektet Kampen om texten följdes lärarstudenters skrivande under flera terminer fram till examensarbetet. Resultaten redovisas i denna bok.
 • IVIP på Bokmässan 2017: Samma språk i olika kulturer – några vetenskapliga rön 2017-09-27 Samtal är präglade av kulturella mönster, men gäller det även om språket är detsamma? Inga-Lill Grahn (ISOF), Catrin Norrby (Stockholms universitet) och Camilla Wide (Åbo universitet), IVIP, medverkar fredag 29 september i Institutet för språk och folkminnens (ISOF) program på Bokmässan i Göteborg.
 • Ny artikel/New article IVIP. Imperatives in Swedish medical consultations 2017-09-18 This chapter investigates the use of imperative-formatted directives in Swedish medical consultations. The specific focus of the chapter is the division of labor between straight, non-modulated imperative turns and imperative turns which are modulated with a discourse particle or some other verbal mitigating device.
 • Ungdomsserien SKAM ökar svenska ungdomars språkförståelse i norska 2017-08-31 SKAM är en webb- och tv-serie om norska ungdomar som visas på mediebolaget NRK:s sajt. Serien är väldigt populär i hemlandet, men även här i Sverige. Den undertextas på norska, vilket leder till att svenska tittare automatiskt utökar sitt ordförråd i norska. Serien och språkförståelsen diskuteras i radioprogrammet Nordengren och Epstein i Sveriges radio P1 där Hedvig Solbakken, universitetslektor i norska, medverkar.
 • Hej, hallå, goddag eller tjenare? 2017-08-29 Vilka ord använder vi när vi hälsar på varandra på svenska i Sverige och i Finland? Och vilka skillnader och likheter finns det mellan sverigefinska och finlandssvenska? Det undersöker språkforskare just nu i ett forskningsprogram där Stockholms universitet samarbetar med universiteten i Helsingfors och Åbo samt med Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler